Fiscale voordelen van een leaseauto

Wanneer u over een bedrijfswagen beschikt waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) doet, geniet u een belastbaar voordeel. U vindt dat voordeel terug op uw loonfiche 281.10 of 281.20.

Het bedrag van dat belastbaar voordeel wordt forfaitair bepaald en hangt vanaf 1 januari 2012 af van:

1) de cataloguswaarde en de leeftijd van het voertuig

Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, verminderingen, rabats of restorno’s.

In de berekeningsformule wordt rekening gehouden met 6/7 van de cataloguswaarde.

Om de leeftijd van het voertuig te verrekenen, wordt de cataloguswaarde vermenigvuldigd met een percentage dat rekening houdt met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig.

2) de CO2-uitstoot van het voertuig

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5%

• voor een referentie-CO2- uitstoot van 115 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor

• voor een referentie-CO2-uitstoot van 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.


Wanneer de uitstoot van uw bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18%.


Wanneer de uitstoot van uw bedrijfswagen lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram verminderd, tot minimum 4%.

De voertuigen waarvoor geen gegevens over de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) worden

• als ze worden aangedreven door een benzine-, lpg- of aardgasmotor, gelijkgesteld met voertuigen met een CO2-uitstoot van 205 g/km

• als ze worden aangedreven door een dieselmotor met de voertuigen met een CO2-uitstoot van 195 g/km.


Het belastbaar voordeel wordt berekend op jaarbasis met de volgende formule:


cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2-percentage

 

Het voordeel mag voor het inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) nooit minder bedragen dan 1.200 euro per jaar.


Als u een eigen bijdrage voor het privégebruik van uw bedrijfswagen betaalt aan uw werkgever, zal hij die bijdrage van het belastbaar voordeel aftrekken.


Als u het precieze bedrag van het belastbaar voordeel van uw bedrijfswagen wil kennen, kunt u via ons webformulier een aanvraag tot berekening doen. Wij bezorgen u dan een antwoord via mail.

 

OPGELET!

 

Voor de volgende voertuigen kan het contactcenter geen voordeel van alle aard berekenen, vermits deze voertuigen niet opgenomen zijn in de databank:

 

• voertuigen die voor de eerste maal als nieuw ingeschreven werden voor 2002;
• voertuigen die niet op de Belgische markt te koop zijn aangeboden.


Brandstofkaart

Vanaf 1 januari 2010 zal de aftrek van een brandstofkaart worden beperkt tot 75%, vandaag was dat 100%. Een kleine berekening zegt ons dat dit voor een wagen met een verbruik van 6L per 100km en 35.000km/jaar aflegt een extra kost betekent van ongeveer €150 /jaar.

Deze maatregel geldt zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Intresten en kosten voor vaste mobilofoon blijven wel nog steeds voor 100% aftrekbaar.


Afdrukken   E-mail

Zes redenen om voor All-Car-Lease te kiezen

 • Beheer van uw wagenpark

  Wij kunnen het beheer van uw wagenpark op ons nemen, zodat u zich kan concentreren op uw core business.

 • Aanloopwagen

  In afwachting van uw nieuwe leasewagen, kan u beroep doen op één van onze aanloopwagens. Zo blijft u steeds mobiel.

 • Vervangwagen

  Staat uw wagen in de garage voor een herstelling of onderhoud? Wij zorgen voor een vervangwagen!

 • Banden

  Bepaal zelf hoeveel banden u in uw leasecontract wenst. Zomer- en winterbanden!

 • Bijstand

  Heeft u bijstand nodig bij pech of een ongeval? All-Car-Lease zorgt voor een bijstand in België en Europa.

 • Operationele leasing

  Wij bieden operationele leasing, een all-in formule waarbij onderhoud, bijstand, verzekering en rijtaks inbegrepen zijn in het leasecontract.