Forfaitair stelsel CO2

Uncategorised Hits: 2202

Sinds 1 janurai 2005 is de werkgever een CO2-bijdrage verschuldigd voor elke voertuig dat hij ter beschikking stelt aan een werknemer voor andere dan louter beroepsdoeleinden, en is enkel gebaseerd op de CO2-uitstoot van een voertuig.

Als een onderneming aan een werknemer een firmawagen ter beschikking stelt die ook voor andere zaken dan louter beroepsdoeleinden mag worden gebruikt, ontstaat een voordeel in natura. Dit voordeel is niet onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen, maar de firma moet er wel een solidariteitsbijdrage op betalen.

Deze maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het brandstoftype van de wagen in kwestie en wordt forfaitair vastgesteld volgens de formules in onderstaande tabel.

Het bedrag van de solidariteitsbijdrage is ook nog gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van de maand september. Dit cijfer wordt op 1 januari van elk jaar aangepast. Voor het jaar 2012 bedroeg de indexatiecoëfficiënt 1,1641. Vanaf 1 januari 2013 zal deze coëfficiënt 1,1920 bedragen.

Afdrukken